BVU BRASSNIGHT

Am 01.08.2024 in Unterneukirchen
DeSchoWieda; Lenze& de Buam…

Die BVU Brassnight mit einem abwechslungsreichen LineUp im großen Gaufest-Zelt:

– Schladl Musi
– Desperate Brasswives
– Lenze & de Buam
– DeSchoWieda

Kartenvorverkauf:
https://shop.copilot.events/suedpol/events/fe95dc89-95a8-46f0-b053-d9c95e06eace?fbclid=IwAR31xTRWPzQe7FNBPnSuaXyTlZSILVQ9Dk1EVxhYlyYSzWfavVRc0KWBpuc